samhälle

Vasa Veteranbilssällskap

Verksamhet

Vasa veteranbilssällskap rf har upprätthållit Vasa bil- och motormuseum sedan 1981.

Målsättningen med Vasa bil- och motormuseum är att bevara Vasa-regionens och finländsk fordonshistoria:

  • Fordon: bilar, yrkesfordon, hästkärror, motorcyklar, mopeder, trampmopeder, snöskotrar och cyklar.
  • Motorer: båtmotorer, jordbruksmaskiner, flygplansmotorer, hjälpmotorer för cyklar, elmotorer mm.
  • Tilläggsutrustning till bilar och bilskolematerial.
  • Övriga föremål med anknytning till industri och gammal teknik: utrustning för reparation, service och besiktning, järnhandelsvaror, kameror, telefoner, radion och övrig hemteknik;
  • Facklitteratur: Vasa veteranbilssällskap har en omfattande samling publikationer på teknikens område.
  • Stamkort: sällskapet förvaltar Vasa läns sk. stamkort för fordon från 1926 till 1977 vilka har sgs. i sin helhet digitaliserats.

MEDLEMSKAP FEE

Mottagarens kontonummer: OP FI 64 5672 6020 0063 37

Mottagare: Vasa Veteranbilssällskap rf

Meddelande: ”medlemsavgift” och medlemskapets år

Belopp: 60 €

Anm. Var noga med att ange betalarens namn!

Stöd medlem

 

Mottagarens kontonummer: OP FI 64 5672 6020 0063 37

Mottagare: Vasa Veteranbilssällskap rf

Meddelande: Stödmedlem

Belopp: t.ex. 50 €

MEDLEMSANSÖKAN

  • Födelsetiden endast för förenings bruk

Öppet

Vi har stängt just nu

Vintersäsong

Öppnas igen 1.5.2023

Stängt på midsommar

Biljetter 8 €

(barn under 12 år har fritt inträde)
Betalningsmetoder: e-pass, Smartum, Voucher, kontanter, vanligaste betal- och kreditkort

Hej föreningsmedlem!

Kom ihåg att ta del av medlemsförmånerna genom att visa upp ditt medlem- skort:

Neste Rådhusgatan

Tervajokis bilservice (Tahwa)
Rönn&Backholm
Hitsman

Greenstar star hotellkedja

A-besiktning och Kvalitetsbesiktning