fbpx

Vinterförvaring av fordon

Nedre våningens bilplatser: medlemmar 200€, icke-medlemmar 260€
Övre våningens bilplatser: medlemmar 180€, icke-medlemmar 240€
Vinterförvaring av motorcykel 60 €, hela året 100€