fbpx

Kontakt
Ta kontakt med oss

Boka en rundtur

Vasa Veteranbilssällskap rf

Öppenhållningstider

Öppet varje dag kl. 10.00-17.00 (stängt på midsommar).

Vasa Veteranbils­sällskap rf

PL 127, 65100 VASA

FUNKTIONÄRER 2024

Ordförande / Sryrelsemedlem

Viceordförande / Sryrelsemedlem

Sekreterare / Sryrelsemedlem

Kassör / Sryrelsemedlem

Sryrelsemedlem

Sryrelsemedlem

Sryrelsemedlem

Sryrelsemedlem

STYRELSE­SUPPLEANTER

MUSEIFORDONS­GRANSKARE

Ansvarig museifordonsgranskare